Πυρανίχνευση

Ενδεικτικό LED πυρανιχνευτή RI31
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Ενδεικτικό LED πυρανιχνευτή▪ Απαιτείται η βάση DB-8000L▪ Τάση λειτουργίας 5-30V▪ Διαστάσεις 8x8x2cm
3,90 €
Βάση ανιχνευτή DB8000L
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Βάση για όλους τους πυρανιχνευτές UNIPOS ή σύνδεση των πυρανιχνευτών UNIPOS με πίνακες πυρανίχνευσης άλλων κατασκευαστών▪ Με ενσωματωμένη αντίσταση για σύνδεση των ενδεικτικών RI 31 και RI 31S
4,90 €
Βάση ανιχνευτή DB8000
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Βάση για όλους τους πυρανιχνευτές UNIPOS
4,90 €
Βάση ανιχνευτή DB8000D
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Βάση για όλους τους πυρανιχνευτές UNIPOS▪ Με ενσωματωμένη δίοδο Schottky
5,90 €
Βάση ανιχνευτή DB8000DR
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Βάση για όλους τους πυρανιχνευτές UNIPOS▪ Με ενσωματωμένη δίοδο Schottky και αντίσταση
6,50 €
Ενδεικτικό BUZZER πυρανιχνευτή RI31S
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Ενδεικτικό BUZZER πυρανιχνευτή▪ Απαιτείται η βάση DB-8000L▪ Τάση λειτουργίας 5-30V▪ Ένταση ήχου 60db▪ Διαστάσεις 8x8x2cm
6,90 €
Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8010
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Ανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας▪ Δίνει συναγερμό στους 55C▪ Πιστοποιημένος σύμφωνα με EN 54-2, EN 54-4
9,90 €
Ανιχνευτής θερμοκρασίας FD8020R
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Ανιχνευτής σταθερής θερμοκρασίας ή απότομης αύξησης θερμοκρασίας▪ Δίνει συναγερμό στους 55̊C▪ Πιστοποιημένος σύμφωνα με EN 54-2, EN 54-4
10,90 €
Βάση ανιχνευτή DB8000R
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Βάση για όλους τους πυρανιχνευτές UNIPOS▪ Με ενσωματωμένο ρελέ
12,00 €
Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς MCP3050
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
▪ Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς▪ Δυνατότητα σύνδεσης και σε πίνακα συναγερμού▪ Πιστοποιημένος σύμφωνα με EN 54-2, EN 54-4
14,90 €