Συστ. λήψης ξενοδοχείων

EDI-HOTEL SD SMALL 11
EDI-HOTEL SD SMALL Πακέτο με 11 δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
1.399,00 €
EDI-HOTEL HD SMALL 7+7
EDI-HOTEL HD SMALL Πακέτο με 7 τηλεοπτικά και 7 ραδιοφωνικά δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
1.399,00 €
EDI-HOTEL SD MEDIUM 23
EDI-HOTEL SD SMALL Πακέτο με 23 δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
2.549,00 €
EDI-HOTEL HD MEDIUM 11+7
EDI-HOTEL HD MEDIUM Πακέτο με 11 τηλεοπτικά και 7 ραδιοφωνικά δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
2.549,00 €
EDI-HOTEL SD LARGE 34
EDI-HOTEL SD LARGE Πακέτο με 34 δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
3.699,00 €
EDI-HOTEL HD LARGE 15+7
EDI-HOTEL HD LARGE Πακέτο με 15 τηλεοπτικά και 7 ραδιοφωνικά δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
3.699,00 €
EDI-HOTEL SD XLARGE 46
EDI-HOTEL SD LARGE Πακέτο με 46 δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
4.799,00 €
EDI-HOTEL HD XLARGE 23 + 7
EDI-HOTEL HD XLARGE Πακέτο με 23 τηλεοπτικά και 7 ραδιοφωνικά δορυφορικά κανάλια για ξενοδοχείο
4.799,00 €