Υπηρεσίες

Βασική ρύθμιση τηλεφωνικού κέντρου IP
Βασική ρύθμιση τηλεφωνικού κέντρου Grandstream UCM
 
Περιλαμβάνει:
Ρύθμιση analog trunks, sip trunks
Ρύθμιση extensions
Ρύθμιση inbound & outbound routes
Ρύθμιση 1 IVR, 1 Ring groups κλπ.
Συνολικά max. 2 ώρες setup
124,00 €